Renosyd er certificeret efter den internationale standard for miljøledelsesystemer, ISO14001, som bevis på godt miljøarbejde. Derved kan Renosyd fremstå med troværdighed i sine budskaber og sætte mål for, at der fortsat forbedres på miljøpåvirkningerne.

Miljøledelse handler om at sætte sit miljøarbejde i system. Miljøledelse er en fortløbende proces som bl.a. indebærer, at virksomheden kortlægger sine miljøforhold, formulerer en miljøpolitik og fastsætter et ambitionsniveau i form af miljømål. Ambitionen på miljøområdet skal række ud over, hvad der kræves ifølge lovgivningen eller som følge af forpligtelser over for Renosyds interessenter.

Det er ikke obligatorisk at indføre et miljøledelsessystem, men Renosyd har alligevel siden 2003 valgt at være certificeret.

En attraktiv arbejdsplads

Renosyds ledelsessystem omfatter også arbejdsmiljøet, selv om det ikke er en del af certificeringen. Renosyd har formuleret en arbejdsmiljøpolitik, der beskriver Renosyds ambition om at sikre, at arbejdspladsen er et sikkert og attraktivt sted at være. Ikke bare for medarbejdere men også for kunder, og for at vores serviceydelser udføres arbejdsmiljømæssigt forsvarligt.

Statistisk set tilhører Renosyd en branche, der har flere arbejdsulykker end andre brancher qua vores arbejdspladser på eksempelvis energianlægget, deponiet i Skårup og genbrugspladserne. 

Vi har af den grund igangsat et projekt til forebyggelse af arbejdsulykker. Projektet skal sætte fokus på de situationer og hændelser, som kunne have medført arbejdsulykker. Det afvikles i løbet af 2019 med træning i at opdage og være bevidst om risici for ulykker. 

Målet er at få en styrkelse af sikkerhedskulturen og i sidste ende helt undgå arbejdsulykker.

kemikaler1
Korrekt håndtering af kemikalier
i alle Renosyds afdelinger er
et fokuspunkt for 2019.

Fire dages audit

Som led i ISO-certificeringen gennemfører det eksterne certificeringsorgan DNV GL hvert år en dybdegående vurdering af, om Renosyds ledelsessystem lever op til standardernes krav. I 2018, hvor Renosyd blev recertificeret, var processen særlig grundig og omfattede fire dages audit.

RENOSYDS ARBEJDSMILJØPOLITIK

Vi vil:

  • Have fokus på teknisk, økonomisk arbejds- og miljøoptimeret drift
  • Forbedre arbejdsmiljøindsatsen gennem målsætninger, data og resultater samt regelmæssige runderinger
  • Være bedre, end lovgivningen kræver
  • Forebygge og minimere risici gennem dialog og involvering af medarbejderne
RENOSYDS MILJØPOLITIK

Vi vil:

  • Have fokus på teknisk, økonomisk og miljøoptimeret drift
  • Forbedre miljøindsatsen gennem målsætninger, data og resultater
  • Være bedre, end lovgivningen kræver
  • Forebygge og minimere gennem dialog
  • Skabe øget værdi af affaldet ved at involvere kunderne.