– Vision, strategispor og 

overordnede mål

Byrådenes vision er, at Renosyd skal bidrage til opfyldelsen af FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling, og at Renosyd understøtter ambitionerne om udvikling af den cirkulære økonomi.

Byrådene ønsker, at Renosyd videreudvikler virksomhedens strategi om at gøre affald til værdi, så bæredygtigheden i Renosyds aktiviteter skabes ved en balanceret indsats på økonomiske, miljømæssige samt lokale og sociale forhold.

Renosyds kerneopgaver skal udvikles sammen med borgerne, så borgerne oplever, at de er en del af værdikæden. Udviklingen fra traditionel driftsorganisation til en forretningsorienteret virksomhed skal fortsætte, så Renosyd vil kunne stå stærkt i et fremtidigt liberalt marked.

Renosyds værdiskabelse må gerne gøre borgerne stolte af at bo i Skanderborg og Odder kommuner.

Vi arbejder med 9 overordnede mål

Ejerpolitikken indeholder tre strategispor, der konkretiseres med 9 overordnede mål.

Strategispor 1 – Renosyds kerneopgave
  • Design og levering af serviceydelser, som opfylder kundernes behov i en fornuftig balance mellem pris og service.
  • Borgerne engageres og involveres, med henblik på at opfylde lokale, nationale og EU-målsætninger på miljø- og klimaområdet.
  • Renosyd bidrager til den sociale og lokale værdiskabelse, der bl.a. ligger i at skabe lokale arbejdspladser og bidrage til det rummelige arbejdsmarked.
Strategispor 2 – Cirkulær Økonomi
  • Affaldssortering på skoler og institutioner, og børn og unge skal involveres og motiveres til genanvendelse.
  • Øget genbrug af affald og at levetiden for produkter øges, inden de bliver til affald, f.eks. gennem etablering af reparationsværksteder som socialøkonomisk virksomhed.
  • Understøtter det lokale erhvervslivs ønsker om cirkulær økonomi og bæredygtighed, f.eks. i forhold til genbrug af byggematerialer.
  • Renosyd har udsyn, viser vejen, og deltager i udviklingsprojekter med henblik på at sikre bæredygtigt forbrug og produktion.
Strategispor 3 – Vi er fælles om løsningen
  • Renosyd kommunikerer, så det giver mening for borgere og virksomheder at sortere affald. Renosyd skal have en tydelig profil lokalt, så kendskabsgraden til Renosyds aktiviteter øges. Kendskabet skal føre til involvering, omsættes til handlinger og ændret adfærd.
  • Renosyd bidrager til udviklingen af lokale fællesskaber gennem netværk og samarbejde med virksomheder, boligforeninger, grundejerforeninger, lokalråd, frivillige organisationer, landsbysamfund, skoler og institutioner mv. for derigennem at igangsætte eller facilitere initiativer, der understøtter bæredygtighed og klimatiltag.

Ejerpolitikkens visioner, strategiske spor og overordnede mål udmøntes gennem Affaldsplan 2019 – 2022 og Renosyds virksomhedsplan.