Renosyd er en servicevirksomhed, der håndterer mere end 5.000 leverancer hver dag med godt 20 mand og 12 renovationsbiler på vejene. Kunderne producerer og sorterer affaldet og har ganske enkelt behov for, at affaldet afhentes og behandles.

DSC_0092

Den gode kundeoplevelse i forhold til indsamling af affald ved husstandene definerer vi ved, at vi tømmer beholderne rettidigt, og at tømningen sker på en ordentlig måde.

Det monitorerer vi på konstant for at sikre fastholdelse af god service. Alle kundehenvendelser og evt. klager registreres og behandles, så vi så vidt muligt løser leverancemangler og fejl straks.

I 2018 var antallet af klager og de registrerede afvigelser på et så lavt niveau, at den fastsatte og ambitiøse målsætning – at 99,9% af serviceleverancerne sker rettidigt – er realiseret gennem hele året.

Konstant fokus på rettidighed i leverancerne skal bidrage til høj kundetilfredshed

I 2019 supplerer vi den interne monitorering med egentlige målinger af kundetilfredshed for at sikre, at der er overensstemmelse mellem vores opfattelse og kundernes forventninger.

Desuden vil vi i stigende omfang gøre kunde- og driftsdata aktive både for at forbedre kundeoplevelserne og for at styrke den enkelte kundes indsigt i egen affaldsproduktion.

3.1 Graf - renosyd årsrapport 2018_3.1_3.1_3.1

Noter: Beholdere tømt rettidigt dækker over tømninger uden afvigelser, som er enten 1) at beholderen ikke tømmes på den aftalte dag, eller 2) at kunden klager over kvaliteten af tømningen.