Genbrugspladserne havde i 2018 knap en halv million besøg
– her vil vi også gerne give en god kundeoplevelse.

Både i 2017 og i 2018 var der knap 500.000 kundebesøg på Renosyds fem genbrugspladser. Det er 28% mere end i 2012, hvilket trods lokal demografisk vækst ikke kun kan forklares med, at der er kommet flere husstande i vores to kommuner. Med andre ord: kunderne kommer oftere.

Antal kundebesøg på genbrugspladser

Antallet af kundebesøg svarer til, at en gennemsnitshusstand i Odder og Skanderborg besøger en af pladserne hver måned.

Stærkt medvirkende til det stigende antal kundebesøg er, at antallet af åbningstimer kontinuerligt er øget. Renosyds 5 genbrugspladser har med udvidelsen til søndagsåbent på pladserne i Ry, Hørning og Galten fra påske 2018 samlet 35% flere åbningstimer end for få år siden.

håndværker og vejleder i dialog

Det estimeres, at ca. 75-80% af samtlige husstande i kommunerne benytter mindst en af genbrugspladserne oftest mange gange årligt

Sæsonvariationen er betydelig. Både over måneder og i løbet af ugen som vist i figurerne nedenfor.

En travl søndag kommer der 1.000 besøg i Odder og Skanderborg – topscorer i 2018 var søndag d. 8. april, hvor 1.133 biler kørte ind på pladsen i Skanderborg.

ANTAL KUNDEBESØG PR. MÅNED​
ANTAL KUNDEBESØG PR. DAG​

I 1. kvartal 2018 omfatter søndage kun genbrugspladsen i Odder og Skanderborg, da de resterende først fik søndagsåbent fra april 2018.