Renosyd indsamlede i 2018 i alt 68.388 ton affald, hvilket er et fald på ca. 2% fra 2017. Umiddelbart er kurven knækket efter flere år med konstant stigende affaldsmængder – både totalt og målt pr. indbygger i Skanderborg og Odder Kommuner.

Realiteten er dog, at der ikke kan tales om et reelt fald i affaldsmængde, idet den varme sommer i 2018 ganske enkelt betød betydeligt mindre haveaffald. Den samlede mængde haveaffald faldt således med godt 1.300 ton til i alt 10.400 ton i 2018, hvilket forklarer det samlede fald i affaldsmængder.

Indsamlet affald i alt (ton)

I 2018 blev der i gennemsnit indsamlet 812 kg. affald pr. indbygger, hvoraf restaffald udgør 227 kg.

I erkendelse af, at Danmark topper EUs ranglister over affaldsproducenter, er det en væsentlig målsætning de kommende år, at affaldsmængderne skal reduceres – og ikke kun i kraft af varme somre!

Indsamlet affald pr. indbygger (kg. pr. år)

Affaldet indsamles i mere end 40 forskellige affaldsfraktioner, enten på genbrugspladserne eller ved husstandene. Fordelingen på samtlige affaldsfraktioner kan ses i årsrapportens affaldsstatistik – men grupperet er fordelingen som vist nedenfor: