Renosyd arbejder målrettet på at optimere indsamlingsordningerne for at skabe god balance mellem pris og service. Det handler blandt andet om at udvikle tilpassede løsninger i lokalområder såsom fælles indsamling af storskrald og andre effekter i beboerforeninger.

’Minigenbrugspladsen’ i Ryparken i Skanderborg er et godt eksempel på en sådan velfungerende fællesløsning.

Sortering uden for hoveddøren

Få skridt fra egen gadedør kan beboerne i Ryparken og Gartnervængets 125 boliger komme af med affald af enhver slags. Bag den grå stållåge er der på få kvadratmeter fundet plads til fem store beholdere til emballage, særskilte beholdere til pap, elektronik, skærme, lysstofrør og kemikalier foruden containere til genbrugstøj, haveaffald og storskrald.

Ordningen har eksisteret i fem år, og beboerne er glade for den. Pladsen har ca. ti besøg om dagen, vurderer vicevært Ole Jensen.

”Det er en god service, især for dem, der ikke har bil. Og den bliver flittigt brugt. Efter max. 14 dage er storskraldscontaineren altid fuld”, fortæller han.

Viceværterne bruger halvanden til fire timer om ugen på at vedligeholde pladsen. Primært på at rydde op og fjerne fejlsorteringer.

”Vi vil gerne holde det pænt, fordi rod som bekendt avler mere rod. Der er dog en god selvjustits i afdelingen, og folk er ikke bange for at sige det til hinanden, hvis noget ligger og flyder. Holdningen er, at her skal være pænt, hvor vi bor. Men også i forhold til at sortere er der nok også kommet et øget fokus på affaldets værdi – at glas kan blive til nyt glas, hvis det smides i den rigtige container”.

storskrald

Storskraldscontaineren er fyldt til randen hver 14. dag. Typisk i forbindelse med flytninger.

beholdere ryparken

Der er opstillet beholdere til alle de mest gængse typer affald.

Ole med brik

Vicevært Ole Jensen demonstrerer, hvordan beboerne med en låsebrik har adgang til deres egen minigenbrugsplads.

Genbrugsguld går videre til naboen

Ole og de øvrige viceværter hiver indimellem ting op fra storskrald, som er for gode til at kassere. Skriver ’værsgo’ på og stiller det frem. Og det er altid væk dagen efter.

”Vi ville gerne lave et særskilt område, hvor folk kan stille til direkte genbrug, sådan at mere af det brugbare blev sorteret fra. Men vi har ikke ressourcer til at håndtere det pt.,” siger Ole Jensen.

låsebrik er forskellen på funktionel plads og kaos

I begyndelsen havde området åben adgang. Men det fungerede ikke, erfarede man. Der var problemer med rod og med ubudne gæster udefra, som rodede i beholderne efter ting af værdi. Nu har alle beboere adgang med en låsebrik og kan tilgå pladsen døgnet rundt.