– En sidste, men nødvendig udvej

Langt størstedelen af vores affald kan genanvendes til nye materialer eller omdannes til energi. Og vi er nået langt med at flytte affaldet op i affaldshierarkiet. I 2018 var det under én procent af Renosyds indsamlede affald, der blev deponeret.

Det er dog ikke et mål helt at undgå deponi. Deponi er en essentiel del af den cirkulære økonomi, for god affaldshåndtering handler også om at fjerne uegnede og farlige materialer fra ressourcekredsløbet. Lige som der løbende opstår genanvendelsesmuligheder for affaldstyper, bliver vi også klogere på, at andre materialer skal trækkes helt ud af kredsløbet. PCB, som bl.a. findes i fugemasse og beton fra ældre byggerier, er et eksempel på et giftholdigt materiale, som vi nu kan frasortere.

phoca_thumb_l_368_deponi-tvaersnit_behandling_kmw

I Affaldscenter Skårup opbevares miljøfarligt affald under kontrollerede forhold. Membraner sikrer, at grundvandet ikke bliver forurenet. Det opsamlede, forurenede vand sendes videre til rensningsanlæg.

Udvikling i Mængder og indhold for deponi