Balance mellem miljø og økonomi

I Renosyds vision om at gå fra affald til værdi rækker værdibegrebet længere ud end det rent økonomiske aspekt. Miljøhensyn spiller en stor rolle – ikke mindst når det gælder håndtering og afsætning af det indsamlede affald. Figuren nedenfor viser, er det kun få affaldstyper, der giver økonomisk overskud. For de fleste er der betydelige omkostninger forbundet med den korrekte behandling. Til gengæld sikrer det, at ressourcerne udnyttes på en bæredygtig måde.

Indtægt/udgifter pr. fraktion

Med en ren økonomisk tilgang ville det give mening at brænde alt til højre for småt brændbart i grafen (den stiplede linje), da det ellers er ren omkostning. Men her bliver balancering mellem økonomi og miljø afgørende. Miljø koster penge, men den 3-dobbelte bundlinje sikrer hensyn til miljø.

Vi stiller krav til leverandører

Godt, gammelt købmandskab er udgangspunktet, når Renosyd afsætter genanvendeligt affald eller indkøber serviceydelser. De bedste priser og vilkår sikres gennem udbud, der giver forskellige leverandører og aftagere lige vilkår for at konkurrere.

Men der konkurreres ikke kun på den bedste pris. Som værdiselskab har Renosyd samtidig forpligtet sig til at sikre de bedst mulige miljø- og samfundsmæssige løsninger. I Renosyd kalder vi det at tage ansvar for ØKONOMI, MILJØ og MENNESKER.

Både økonomi, miljø og mennesker er i fokus i Renosyds valg af leverandører og aftagere.