– Genbrug, genbrug og atter genbrug

I 2018 iværksatte vi flere tiltag, der understøtter det større formål om at rykke affald længere op i affaldshierarkiet mod mere genbrug. Der er blandt andet sket en personaleudveksling mellem butikkens ansatte og vejlederne på genbrugspladserne, hvor begge parter har fået styrket deres evne til at spotte genbrugsguldet.

Vi har åbnet baggården op for at gøre plads til salg af lægter, mursten og andre byggematerialer. Og netop byggematerialer er, sammen med elektronik, typer af affald, som Renosyd ser et stort potentiale i, og kommer til at udvikle nye genbrugsinitiativer for i de kommende år.

Pladsen er blevet trang, i takt med at mængderne for det udsorterede affald til genbrug samt interessen for genbrugsguldet stiger. Vi udvider derfor i 2019 butiksarealet med 280 kvadratmeter.

Samarbejde giver værdi for alle

Renosyd indgår samarbejdsaftaler med frivillige organisationer, som på Renosyds genbrugspladser kan afhente affald til genbrug. Vi tager samtidig initiativ til sparringsmøder med genbrugsbutikker i de to ejerkommuner. Det gør vi, fordi vi tror på, at samarbejde og videndeling på tværs kan føre os tættere på målet om øget genbrug.

Så meget har vi indsamlet til genbrug

326 ton i 2017 og 371 ton i 2018

0 ton mere i 2018

I 2018 indsamlede Renosyd i alt 371 ton affald til genbrug.
Det svarer til 4,4 kg pr. borgere i Odder og Skanderborg Kommuner.

Mål: indsamling til genbrug øges til

0 kg
pr. borger i 2022

Find svar i vores sorteringsvejledning i app’en.