Udfordrende men vigtig sortering

Renosyd indsamler forskellige typer plastaffald. Indsamlingen af emballage ude ved borgeren omfatter hårde plastemballager, og hård og blød plastik indsamles på vores genbrugspladser i p.t. fem typer. Disse fem typer er valgt ud fra, at de har høj genanvendelighed. Og så skal der være en god balance mellem genanvendelsespotentialet og at vi rammer et antal typer, som er overskuelig for kunden at sortere i.

Hvad kan genanvendes?

Der er store udfordringer forbundet med indsamling og genanvendelse af plast. Meget ligger uden for de forhold, Renosyd som kommunalt affaldsselskab i praksis kan ændre på – eksempelvis består meget plast af sammensatte produkter. Alligevel giver det mening at indsamle så meget plastaffald som muligt og hele tiden arbejde for, at mest muligt går til genanvendelse, da det vurderes, at der potentielt er betydelige mængder plastik i det affald, der i dag indsamles til forbrænding. Det skal vi have sorteret fra!

indsamlet-plast

I 2018 indsamlede Renosyd i alt 707 ton plastik til genanvendelse.
Det svarer til

0 kg
pr. borger i Odder og Skanderborg Kommuner.

Mål: indsamling af plastik øges til 

0 kg
pr. borger i 2022

Er du i tvivl om, hvorvidt noget kan genanvendes, så find svar i vores sorteringsvejledning i app’en.

Plast fra emballageindsamling (kg)