– cirkulær økonomi i det helt nære

Haveaffald er mængdemæssigt den største genanvendelige affaldstype, som Renosyd indsamler. Ikke mindre end 14.000 ton om året bliver det til.

Haveaffaldet bliver knust og sorteret i vores affaldscenter i Skårup. De større grendele udnyttes til energi. I alt 25% sorteres fra og afsættes som CO2-neutralt brændsel til energianlæg. Den resterende del genanvendes af lokale landmænd som et eftertragtet jordforbedringsmiddel. Og haveejerne – som i første omgang leverede hækafklippet, rødderne og nedfaldsfrugten – har også opdaget, at jævnligt tilskud af kompost er godt for jordens frugtbarhed, og henter derfor store mængder af den gratis kompost på vores genbrugspladser. I 2018 var efterspørgslen så stor, at vi i en periode havde udsolgt.

Haveaffaldet er et smukt eksempel på cirkulær økonomi i det helt nære.

haveaffald

I gennemsnit leverer hver borger 170 kg haveaffald om året.