– Affald er også god energi

Affald, der hverken kan genbruges eller genanvendes, udnytter vi til at producere el og varme på Renosyds energianlæg. Affaldsforbrænding er således en væsentlig del af et ressourcekredsløb, hvor affaldet udnyttes mest ressourceeffektivt og på et bæredygtigt grundlag.

Affaldsforbrænding er underlagt skrappe miljøregler, så den foregår med så lille en belastning af miljøet som muligt. Eksempelvis renses røgen for alle skadelige stoffer, inden den sendes op gennem skorstenen.

Sådan bliver dit restaffald til el og varme – Få processen forklaret på 1 minut.
Endnu bedre energiudnyttelse

Renosyd arbejder i det kommende år med optimering af anlægget, der bl.a. skal sikre mindre nedetid og dermed forbedre kapaciteten yderligere. Vi har desuden vundet et udbud på energiudnyttelse af husholdningsaffald fra Samsø, hvorfra vi årligt vil modtage ca. 2.500 ton.

Energianlægget har modtaget 66.892 ton forbrændingsegnet affald i 2018 med en total energiproduktion på 201,2 GWh. Anlæggets solgte produktion svarer til det årlige varmeforbrug i 10.185 husstande og til elforbruget i 3.779 husstande.