– Når rummelighed bliver til praksis

Værdicentralen tilbyder praktikansættelser for mennesker, der på forskellig vis har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Annette fik fornyet tro på sine arbejdsevner

Annette oplevede som pædagog et arbejdsmiljø, der medførte længerevarende sygemelding. Efter flere aktiveringstilbud på rejsen tilbage til arbejdsmarkedet blev sidste stop et afklaringsforløb hos Værdicentralen.

Annettes opstart var præget af en frygt for at opleve endnu et dårligt arbejdsmiljø og en tvivlsom tro på sit eget værd i arbejdssammenhænge. Hun startede på tre timer om ugen og havde knap overskuddet til at deltage i kaffepauser.

Vi har haft fokus på at tilpasse arbejdsopgaverne, så Annette har kunnet arbejde afsides, uden for meget støj og med én afgrænset opgave ad gangen. Og gennem et anerkendende og positivt arbejdsmiljø har Annette genopdaget sine kompetencer, ressourcer og sit værd som person.

vaerdicentralen-1

Annette viste initiativ og vi sælger nu mere

Kollegerne oplevede på ganske kort tid en yderst ressourcestærk, initiativrig, dygtig og udadvendt kollega blomstre op. Annette har på seks måneders øget sit timeantal med 225 %. Hun har på eget initiativ udviklet afdelingerne for smykker og babytøj, så salget på disse varegrupper er steget markant.

Annette fortæller, at rammerne hos Værdicentralen har haft en afgørende betydning for den store udvikling, hun selv oplever at have gennemgået:

”Det er meget værdifuldt for mig at komme på en arbejdsplads, hvor der er blevet lyttet til mig. Her findes ligeværdighed på tværs af arbejdsroller og en altid positiv og anerkendende kommunikation. Det har betydet, at jeg har kunnet føle mig tryg og derigennem udvikle min tillid til mig selv og en arbejdsplads igen”.