Forord

Hverken borgere, virksomheder, kommune eller Renosyd kan skabe bæredygtighed alene. De mange gode resultater, vi præsenterer her i Renosyds årsrapport for 2018, er dermed resultatet af kundernes indsats og vores arbejde med at udvikle forretningen.

JA ­DU GØR EN FORSKEL

Det virker, og derfor skal du have stor tak for den indsats, du har ydet gennem det seneste år.

I 2018 fik vi en ny ejerpolitik, hvor ejerne slår fast, at Renosyd fortsat skal sikre effektiviteten i affaldsforretningen ved at have fokus på pris og service. Renosyd skal også skabe værdi ift. miljø og klima samt skabe socialt og lokalt engagement. Vi kalder det ”de tre bundlinjer”, og de er styrende for vores vision om at gøre affald til værdi for fremtiden.

Med dette som udgangspunkt har Renosyd i 2018 sammen med ejerkommunerne Skanderborg og Odder arbejdet med den nye affaldsplan for 2019-2022, der lægger rammen for de kommende års arbejde med affaldshåndtering, med konkrete målsætninger og indsatser.

Du kan her læse om vores arbejde med at indsamle affald, du kan få mere viden om plast, tekstiler og haveaffald, og du kan læse om minigenbrugspladsen i Ryparken, om TV-holdet fra Singapore, der kom til Skanderborg, og om hvordan vores fokus på mere genbrug kan rykke mere affald ud af affaldsstrømmen og give værdi for mennesker i mere end én forstand.

God læselyst

Finn

Finn Sander Jensen
Bestyrelsesformand

Hans

Hans Hamann
Næstformand

annemette Fuglsang 2013

Annemette Fuglsang
Direktør